POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane.
2. Administratorem danych osobowych jest firma AG Feeding Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach.
3. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji praw można kontaktować się pod adresem info@doublefruit.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: T. Wendy 15, 81-341 Gdynia.
4. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, w celu nawiązywania kontaktów niezbędnych do realizacji umowy, dostaw towaru/usługi lub w celu składania ofert i podejmowania działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
5. Administrator danych przetwarza jedynie te kategorie danych, które są konieczne do realizacji celów określonych w punkcie 3. Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.
6. Pani/Pana dane osobowe administrator danych może udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, które świadczą usługi w związku z wykonaniem danej umowy.
7. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze.
8. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do zapomnienia;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W serwisie doublefruit.pl stosowane są pliki cookies. Poprzez naciśnięcie przycisku „Akceptuję” użytkownik serwisu wyraża zgodę na korzystanie z plików cookies.
10. Serwis pobiera automatycznie wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies.
11. Cookies są to krótkie informacje, które serwis zapisuje na dysku użytkownika w postaci plików tekstowych. Przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu.
12. Operator serwisu AG Feeding Sp. z o.o., jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
13. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika;
b) umożliwienie przygotowania statystyk odwiedzin stron internetowych lub możliwość polecenia użytkownikowi treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.
14. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
15. Użytkownik w każdej chwili może zablokować obsługę plików cookies dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem. Należy jednak pamiętać, że może to spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony.
16. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu „pomoc” lub na stronie jej producenta.